Stichting Geen Grens

Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens, die in 2014 een manifest opstelde met dezelfde titel.
Geen Grens bestaat uit een stichtingsbestuur en een Raad van Advies.

Wat willen wij?

Stichting Geen Grens wil alle vormen van contact en samenwerking in de grensregio Limburg | België | Duitsland bevorderen.

Waarom?

Europese samenwerking speelt zich niet alleen af tussen de hoofdsteden, maar ook in de regio’s langs de landsgrenzen. Daar wonen de burgers die dagelijks de grens oversteken om in de buurlanden te gaan werken, recreëren of studeren. De grenzen zijn open, maar er liggen nog vele drempels.

Europa | wel vrij verkeer, geen kiesrecht bij de buren

Werkwijze

Geen Grens spreekt betrokken bestuurders, organisaties en burgers aan en moedigt hen aan bij de verdere ontwikkeling van de Euregio, o.a. door 

♦ eigen publicaties van gerenommeerde auteurs
♦ het belichten van best practices in grensoverschrijdende samenwerking (bv. Grenzhoppers)

Geen Grens organiseert eigen activiteiten, zoals 

♦ burgertop en debat
♦ kennismarkt voor (kandidaat) gemeenteraadsleden

© 2023 Stichting Geen Grens | website Guy Willems